Kwaliteit

Bij AFP staat kwaliteit op elk vlak voorop. Kwaliteit betekent voor AFP: voldoen aan specificaties, aansluiten op verwachtingen en met de meeste zorgvuldigheid omgaan met producten. Maar ook: doen wat is afgesproken en doen wat u van AFP mag verwachten.

AFP beschikt over een ISO 9001-kwalificatie en BRC-certificaat: beide worden jaarlijks door certificerende instanties herbeoordeeld.

Het omsluitende kwaliteitssysteem van AFP werkt volgens het Plan-Do-Check-Act-principe en omvat het hele bedrijfsproces. Het interne kwaliteitszorgsysteem identificeert onmiddellijk iedere mogelijke afwijking. Nadat een afwijking is gesignaleerd wordt direct de oorzaak vastgelegd, waarna de afwijking hersteld kan worden en structureel verbeterd kan worden.

Het belang dat AFP hecht aan kwaliteit blijkt uit het kwaliteitsbewustzijn en betrokkenheid van onze medewerkers. Er is een directe lijn tussen de kwaliteitsafdeling en de directie. Medewerkers worden continu geschoold en er worden voortdurend investeringen gedaan om het kwaliteitsniveau te verbeteren.